Saturday, September 11, 2010

parti penblwyddCawson ni barti penblwydd heno (un o'r tri, a dweud y gwir.) Mae un o fy mhlant yn 17 oed. Aeth hi i farchogaeth gyda'i ffrind orau ynghyd â'r hogan o Abertawe ddaeth â'i cowboy boots hyd yn oed. Canon nhw karaoke wedi marchogaeth. Yna amser bwyd; pitsa a chacen siocled. Roedden ni'n cael noson braf yn sgwrsio a chwarae gêm bwrdd.

2 comments:

neil wyn said...

Mae'n swnio fel dathliad penblwydd ardderchog!

Emma Reese said...

Oedd, diolch. A dweud y gwir, mae pwythau trwm arna i yn ystod y tymor 'ma bob blwyddyn. Dw i'n falch bod popeth drosodd yn hapus.