Tuesday, September 7, 2010

swper


Gwahoddais i'r hogan o Abertawe i swper heno. Mae gynni hi hanes anhygoel; mae hi wedi ymddiddori yn Indiaid Cochion a daeth i'r dref fach ddi-nod yn benodol i dreulio rhyw ddeg diwrnod heb ymweld â nunlle arall yn yr Unol Daleithiau. Hwyrach dylen ni gyfnewid ein cartrefi ni.

Fe gynigais i fynd â hi o gwmpas yn fy nghar ond mae fy ffrindiau yn yr eglwys yn gofalu amdani hi'n dda fel nad oes dim byd i mi wneud. "Dw i wedi mwynhau pob munud gyda nhw," chwedl hithau (hynny ydy yn Saesneg.)

Dyma'r blodau prydferth ges i gynni hi heno. (Gweler y llun ar y dde.)

No comments: