Saturday, September 25, 2010

wy

Wrth i mi fynd drwy "Clywed Cynghanedd" gan Myrddin ap Dafydd yn ara bach, dw i wedi sylweddoli pa mor fregus ydy fy ynganiad. Rhaid cyfaddef mod i heb ei feistroli hyd yma gan mai drwy lyfrau dw i wedi dysgu yn y bôn. Des i at y wers ar 'wy' ac es i ar goll. Diolch i rai roiodd help llaw i mi mewn fforwm, medra i weld goleuni yn y pellter.

Yna, daeth gwers glywais flynyddoedd yn ôl i fy nghof; gwers gyntaf un Catchphrase gan Cennard Davies. Mae o'n cael ei wylltio gan rai sy'n ynganu Clwyd fel Clwid yn hytrach na Cloooid. Doeddwn i ddim yn ei ddeall o'n iawn ar y pryd ond mae'n amlwg bod y wers yn aros gyda fi. Dyma glywed y ffeil sain unwaith eto; hŵre! Dw i'n clywed y gwahaniaeth ac yn deall beth mae'r aelodau clên o'r fforwm yn trio ei ddweud.


No comments: