Sunday, September 5, 2010

o abertawe


Fe wnes i gyfarfod un arall o Gymru'r bore 'ma. Gobeithio bydd y tuedd anarferol yn parhau. Mae merch o Abertawe wedi dod i'r dref hon i weld Gŵyl Cherokee'n unig swydd. Mae hi'n digwydd aros gyda ffrind i mi sy'n rhedeg gwely a brecwast, a daeth hi'n heglwys ni. Clywais i si ymlaen llaw, a dyma wisgo fy nghrys T sy'n dweud "siaradwch Gymraeg â fi!" Cawson ni sgwrs ddymunol, ond yn Saesneg oherwydd mai un ddi-Gymraeg ydy hi. Dw i'n falch o'r tywydd braf iddi gael mwynhau gweddill o'i gwyliau.

No comments: