Tuesday, September 14, 2010

y diweddglo

Mae'r hogan o Abertawe ar ei ffordd adref ar hyd o bryd wedi treulio diwrnodau *anhygoel* yn y dref fach yma. (* chwedl hithau) Cafodd hi amser mor dda bod hi wedi darbwyllo ei rhieni i ddod yma gyda hi'r flwyddyn nesa! Hefyd mae hi eisiau dechrau dysgu Cymraeg. Gobeithio bydd hi o ddifrif. Gobeithio bydd gan Gymru siaradwr Cymraeg arall.

No comments: