Thursday, September 2, 2010

y wawr

Dw i wedi darllen cylchgronau amrywiol hyd yma gan gynnwys Lingo Newydd roeddwn i'n tanysgrifio iddo fo am flynyddoedd. Y Wawr ydy'r un dw i'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Mae erthyglau diddorol ac mae safon yr iaith yn addas i mi; does dim gormod o eiriau newydd ond digon i mi gael eu dysgu. Yr erthyglau fwynheais i fwyaf oedd cyfweliad Catrin Angharad Roberts enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel ac un Lisa Jones, gwraig Prif Weinidog Cymru.

No comments: