Sunday, November 7, 2010

barod am dywydd mawr


Mae'n braf bod gynnon ni nifer o goed o gwmpas ein tŷ ni oni bai am y ffaith y gallan nhw fod yn fygythiad i'r tŷ mewn tywydd mawr. Yn ystod y storm rew ddiwethaf, syrthiodd canghennau wedi'u rhewi'n gorn ar doeau ac achoson nhw gymaint o ddifrod yn y dref hon. Cafodd ein prif linell drydan ei thorri hefyd, a chostiodd gannoedd o ddoleri i'w thrwsio.

Wrth weld pa mor gyflym mae ein coed yn tyfu, penderfynodd y gŵr dorri rhai canghennau oedd yn cyffwrdd y to. Rhaid cael torri rhai mawr gan Kurt, ein handy-man cyn gynted a bo modd.

No comments: