Wednesday, November 10, 2010

pot lwc ysgol optometreg


Mae'n ymddangos nad ydw i'n ysgrifennu ond am fwyd a phêl-droed yn ddiweddar. Am fwyd mae'r post hwn eto beth bynnag.

Dw i newydd ddod yn ôl o bot lwc yn Ysgol Optometreg. (A dw i'n llawn dop!) Maen nhw'n cynnal un cyn yr Ŵyl Ddiolchgarwch bob blwyddyn. Roedd yna bentwr o gig twrci, cig moch, llysiau, salad, bara a phob math o bwdin. Anodd oedd dewis.

Eisteddais i a'r gŵr wrth y doctor arall a oedd ar y tîm pêl-droed. Trodd ein sgwrs ni i gyfeiriad naturiol, sef y gêm gynderfynnol. Yn anffodus, doedd e ddim yn medru chwarae'r gêm olaf oherwydd ei fod e'n darlithio ar y pryd. Penderfynon ni fyddai rhaid i ni wneud yn well y flwyddyn nesa!

No comments: