Saturday, November 6, 2010

seremoni got wenSeremoni bwysig i fyfyrwyr optometreg ail flwyddyn yw Seremoni Got Wen. Byddan nhw'n dechrau gweld cleifion y tymor nesa o dan oruchwyliaeth eu hathrawon. Pwysleisiodd un o'r athrawon yn ei haraith mai symbol cyfrifoldeb, nid rhagorfraint yw'r got wen. Achlysur i ddathlu, fodd bynnag, am lwyddiant y myfyrwyr oedd y seremoni ddoe.

Cymerais i ran o'r dathliad i weld y ddau a oedd hefyd yn chwarae pêl-droed yn y tîm; Nat, ein chwaraewr gorau ac Aaron, ein golwr medrus.

No comments: