Tuesday, November 30, 2010

toy story 3 eto

Darllenais i'r adolygiad hwn gan Lowri Haf Cooke, fy hoff adolygwraig y bore 'ma. Fedra i ddim cytuno â hi ynglŷn â'i beirniadaeth am 'Up' gan fy mod i heb weld y ffilm. Ond roedd yn bleser i mi ddarllen ei hadolygiad medrus.

Falch o wybod nid dim ond fi a oedd yn mopio dagrau ar lawes hir crys!

No comments: