Saturday, November 13, 2010

ras 5 cilomedrCafodd Ras 5 Cilomedr flynyddol a drefnwyd gan fyfyrwyr Ysgol Optometreg ei chynnal am 9 o'r gloch y bore 'ma. Roedd 400 o bobl leol, o bob oed yn cymryd rhan eleni. Yr enillydd oedd dyn ifanc (wrth reswm!) a groesodd y llinell tua 17:30 o'r dechrau. Roedd rhai'n cerdded yr holl ffordd gyda'u blant yn mwynhau diwrnod braf. Y rhedwr hynaf oedd 77 oed!

No comments: