Wednesday, November 17, 2010

y gwalch, yr inc a'r bocsys

Dw i wedi darllen llyfrau i blant gan Myrddin ap Dafydd a rhai eraill gan Wasg Carreg Gwalch, ond heb sylweddoli mai ef a sefydlodd y wasg ym 1980. (Prynais y llyfr hwn gan gwmni arall.) Yn y llyfr, mae Myrddin yn adrodd sut dechreuodd y busnes yn Llanrwst a sut mae e wedi ei ddatblygu wrth gydweithio gyda'i deulu, ffrindiau a'r bobl leol hyd yma. Er bod technoleg argraffu wedi newid llawer yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, dydy ei frwdfrydedd ac ymroddiad tuag at lyfrau Cymraeg ddim.

Es i i'w wefan yn syth wedi gorffen y llyfr ac archebu pedwar gan gynnwys bargen wych!

No comments: