Tuesday, November 23, 2010

gwaed y gwanwyn

Dyma'r tro cyntaf i mi ddarllen llyfr gan Gareth F. Williams. Dewisais i hwn (ar gyfer oedran uwchradd) yn hytrach na "y Ddwy Lisa" a gafodd ei adolygu ar wefan BBC.

Ces i fy nhynnu i mewn i'r stori o'r dechrau; anodd oedd ei roi i lawr gan fy mod i am wybod beth ddigwyddai nesa. Er bod disgrifiad y trosedd erchyll dipyn yn rhy liwgar i mi, ces i fy rhyfeddu at grefft yr awdur yn adrodd y stori. Mae ganddo ffordd ffraeth o ddisgrifio pethau cyffredin hefyd. Dyma fy hoff adroddiad am ferch dew: mae yna 'chydig bach mwy ohoni hi na dyla fod.

Rŵan dw i'n aros am y chwech o lyfrau eraill a archebais i'n ddiweddar.
No comments: