Friday, November 5, 2010

diwedd hapusChwaraeodd y tîm optometreg y gêm olaf ddoe (y rownd gynderfynnol!) Yn erbyn y tîm cryfaf (Samrai Blŵ, sef y tîm Japaneaidd) wnaethon nhw chwarae. Collon ni o 3 - 2 ond roedd ein hogia'n gwneud yn well o lawer na'r disgwyl. Doedd neb yn disgwyl gweld gêm agos a dweud y gwir gan ystyried pa mor gryf ydy Samrai Blŵ. (Cafodd un ohonyn nhw ei sgowtio gan J.League!) Daeth griw o fyfyrwraig optometreg i gefnogi'n tîm, a chawson ni i gyd prynhawn cyffrous a chofiadwy.

No comments: