Monday, August 15, 2011

cadi

Hi a achosodd fy niddordeb yn Llanberis y lle cyntaf yn 2008. Gwelais i hi'n siarad am yr arddangosfa yn Amgueddfa Lechi (pan oedd rhaglenni S4C ar gael ar y we'n rhwydd.) Ces i fy swyno gan ei hacen ogleddol hyfryd, a bron yn y fan a'r lle dechreuais i feddwl am ymweld â Llanberis a chyfarfod hi'r flwyddyn wedyn. Cadi Iolen, Curadur yr Amgueddfa ydy hi, ac roeddwn i mor hapus ei chlywed hi unwaith eto ar raglen Nia. (Mae hi'n dechrau tua 1:19 o'r dechrau.)

Penblwydd hapus ymlaen llaw i Amgueddfa Lechi'n 40 oed.

No comments: