Wednesday, August 31, 2011

enwau corwyntoedd america

Des i ar draws y wybodaeth ddiddorol hon ynglŷn ag enwau corwyntoedd America. Mae 21 o enwau wedi cael eu dewis am chwe blynedd ymlaen llaw (gwrywaidd a benywaidd bob yn ail.) Ond pan fydd yna rai sydd wedi achosi ofnadwy o ddifrod, byddan nhw'n cael eu cyfnewid gydag enwau eraill (e.e. Katrina.)

Dechreuodd meteorolegwyr America enwi corwyntoedd gydag enwau eu gwragedd a chariadon yn ystod yr Ail Ryfel Byd! Newidiwyd y drefn flynyddoedd wedyn i ddefnyddio enwau ar y rhestr bresennol.

2006200720082009201020112012
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Florence
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Michael
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sandy
Tony
Valerie
William
Andrea
Barry
Chantal
Dean
Erin
Felix
Gabrielle
Humberto
Ingrid
Jerry
Karen
Lorenzo
Melissa
Noel
Olga
Pablo
Rebekah
Sebastien
Tanya
Van
Wendy
Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gustav
Hanna
Ike
Josephine
Kyle
Laura
Marco
Nana
Omar
Paloma
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred
Ana
Bill
Claudette
Danny
Erika
Fred
Grace
Henri
Ida
Joaquin
Kate
Larry
Mindy
Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam
Teresa
Victor
Wanda
Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl
Fiona
Gaston
Hermine
Igor
Julia
Karl
Lisa
Matthew
Nicole
Otto
Paula
Richard
Shary
Tomas
Virginie
Walter
Arlene
Bret
Cindy
Don
Emily
Franklin
Gert
Harvey
Irene
Jose
Katia
Lee
Maria
Nate
Ophelia
Philippe
Rina
Sean
Tammy
Vince
Whitney

Mae pedwar o enwau fy mhlant ar y rhestr! Gobeithio na fyddan nhw'n achosi difrod erchyll!

No comments: