Saturday, August 13, 2011

'fish fry' eto

Mae un o'r athrawon optometreg yn gwahodd y lleill a'r staff yn yr adran a'u teuluoedd i fish fry cyn i'r tymor newydd gychwyn bob haf. Es i efo'r teulu i'w dŷ wrth Afon Illinois i fwynhau ei ddalfa o Catfish unwaith eto pnawn 'ma. Roedd yna ryw hanner cant o bobl yn bwyta, sgwrsio ac ymlacio tu mewn a tu allan. Roedd Hummingbirds yn prysur gael diod o fwydwr adar uwchben y dec.

No comments: