Wednesday, August 24, 2011

noson del rancho

Mae pobl ifanc ein heglwys ni'n trio codi arian ar gyfer eu gweithgaredd. Un o'r pethau maen nhw'n ei wneud ydy gweini yn Del Rancho, tŷ bwyta poblogaidd yn y dref hon. Maen nhw'n cael cadw'r cil-dwrn at yr achos, diolch i'r perchennog cefnogol.

Es i a'r teulu i Del Rancho neithiwr felly am swper i'w cefnogi tra oedd un o fy merched yn gweini. Ces i Tahlequah Taco (defnyddir bara Indiaid wedi'i ffrio'n ddwfn) a chafodd fy merch arall Steak Burger; mae'r ddwy'n saig boblogaidd Del Rancho. Beth bynnag yr achlysur, roedd y bwyd yn dda ac roedden ni'n mwynhau'r swper.

No comments: