Wednesday, August 10, 2011

tymor newydd

Mae'r plant yn ôl i'r ysgol heddiw wedi gwyliau haf hamddenol. Mae'r tŷ'n ddistaw unwaith eto. Dw i'n barod i ailddechrau'r bywyd arferol. Bydda i'n gwirfoddoli mwy yn llyfrgell yr ysgol.

Cawson ni law sylweddol yr ail dro neithiwr. Mae popeth yn wlyb am y tro cyntaf ers wythnosau. Dydy'r tymheredd ddim dros 100 am newid. Gobeithio y daw'r hydref yn gynt; cawson ni fwy na digon o wres erbyn hyn.

No comments: