Tuesday, August 23, 2011

torrais i fy ngwallt

Na, chollais i ddim gafael ar fy Nghymraeg eto. Ches i ddim torri fy ngwallt; torrais i fy ngwallt yn llythrennol gynnau bach. Mae fy merch yn dal i ddysgu Saesneg yn Japan, a dw i'n methu ffeindio merch trin gwallt arall cystal â hi. Ces i ddigon ac es i ati'n torri fy ngwallt fy hun. Roedd yn dipyn o her trin y siswrn wrth edrych ar ddrych. Ond dw i braidd yn fodlon efo'r canlyniad er gwelwyd tipyn o waed!. (Rhoddais i hyd yn oed layer cyntefig yn y cefn.)

No comments: