Saturday, August 6, 2011

llanberis a'r eidal

Sylwais i a'r arwydd wrth fynedfa Llanberis am y tro cyntaf eleni. Yr arwydd sy'n dweud bod gan Lanberis efeilldref yn Morbegno, tref fach fynyddig yng ngogledd yr Eidal. Dw i wrth fy modd yn gwybod bod yna gysylltiad arbennng rhwng fy hoff dref yng Nghymru a'r Eidal. Mae yna dipyn o fynd a dod rhyngddyn nhw o gwmpas rasau mynyddoedd yn eu trefi yn ôl y wybodaeth a ges i'n ddiweddar; canodd côr Cymru yn Morbegno hyd yn oed.

No comments: