Saturday, December 27, 2014

diwrnod distaw

Ar ôl dyddiau o weithgareddau amrywiol ac anarferol, roedd yn braf wneud dim byd yn arbennig am newid ddoe. Tra oedd fy merch a'i gŵr allan o'r tŷ, es i â'u ci am dro, sgrifennu llythyr (go iawn) hir at fy mam wrth gadw llygaid ar y moch cwta mewn cawell dros dro yn yr ardd, gwneud pwdin efo hen grystiau bara a ffeindiais yn yr oergell. Daeth fy merch adref a dweud na fyddai ei gŵr angen swper; penderfynon ni weld Emma (fersiwn 1996) wrth fwyta'n swper ni. Dan ni'n cytuno'n llwyr mai Mark Strong ydy Mr. Knightley gorau. Heno bydd y gweddill o'r teulu'n dod. Mae'n bwrw eira heddiw.

No comments: