Tuesday, December 23, 2014

i las vegas

Roedd yn amser i mi hedfan i Las Vegas i ymuno â'r teulu heddiw. Hedfanodd yr awyren uwchben Grand Canyon lle'r oedd y teulu wedi bod ddoe a chyrraedd y maes awyr mewn tair awr. Gwelais frawd y gŵr a'i wraig am y tro cyntaf ers 27 mlynedd; mae mam y gŵr wedi cryfhau'n sylweddol. I swper aethon ni i dŷ bwyta teppanyaki. Roedd y cogydd yn anhygoel o fedrus. Gwelais sioe goginio anghredadwy. Uchafbwynt y swper oedd pan daflodd y cogydd ddarn o ferdys yng ngheg fy merch!

No comments: