Friday, December 26, 2014

yn ôl i norman

Wedi treulio'r Nadolig efo'r teulu estynedig yn Las Vegas, des yn ôl i dŷ fy merch yn Norman neithiwr. (Cychwynnodd y gweddill o fy nheulu'r bore 'ma mewn car a dôn nhw yma yfory.) Roedd yn braf, yn enwedig i weld gwen prin ar wyneb mam fy ngŵr sydd yn methu siarad oherwydd y strôc. Cawson ni amser bywiog wrth agor ein hanrhegion fore Nadolig. Mae Keurig gan y brawd ac roedd dyma'r tro cyntaf i mi ei ddefnyddio mewn rhyfeddod. Ces i a'r gŵr y peiriant anhygoel hwnnw ganddo fo'n hollol annisgwyl.

No comments: