Wednesday, December 24, 2014

gormod o ddewis

Fel arfer mae'n anodd ffeindio pwnciau ar gyfer y blog ond rŵan mae'n anodd dewis un oherwydd dw i wedi gwneud lawer o bethau ers cyrraedd Las Vegas. Treulio amser efo'r teulu estynedig ydy'r peth pwysicaf wrth gwrs. Aethon i Westy Red Rock i gael brecwast bwffe y bore 'ma. Mae mynd o gwmpas y ddinas yr unig yn brofiad hollol wahanol. Beth bynnag dw i a'r teulu'n ei wneud yn y tŷ, dan ni'n cael cwmpeini'n gyson, sef eu pedwar ci bach sydd eisiau neidio ar eich glin pryd bynnag dach chi'n eistedd.

No comments: