Sunday, December 7, 2014

lucky

Pan gamais allan o'r tŷ i fynd am dro, clywais fewian bach y gath drws nesaf. Mae fy mhlant yn edrych amdani hi o bryd i'w gilydd pan ei meistres i ffwrdd ond dw i ond ei gweld hi weithiau. Roedd hi'n gyfeillgar iawn wrtha' i serch hynny ac yn fy rhwbio ar y fferau. Dechreuodd hi fy nilyn wrth i mi gychwyn cerdded ac roedd rhaid dweud wrthi fynd adref. Lucky ydy ei henw hi.

No comments: