Friday, December 5, 2014

pecyn o abertawe

Cafodd fy merch becyn wybodaeth gan Brifysgol Abertawe! Mae'r campws yn edrych yn dwt a llawer agosach at y môr na'r disgwyl. Bydd hi a'i ffrind yn cychwyn fis nesaf. Cyrhaeddan nhw dri diwrnod cyn i'r tymor ddechrau. Prynodd hi got law'n barod. Rhaid i ni ail ddechrau gwersi Cymraeg ar ôl iddi sefyll yr arholiad olaf.

No comments: