Thursday, December 4, 2014

ymarfer rhifau

Mae braidd yn hawdd cofio sut i ddweud, "faint ydy hwn?" yn Ffrangeg, ond clywed a deall yr ateb yn fater hollol wahanol. Des o hyd i wefan ddelfrydol i ymarfer rhifau Ffrangeg. Ar ôl clywed rhif yn Ffrangeg, dw i'n ceisio dweud yr un rif yn Eidaleg (yn hytrach na Saesneg) fel medra i ymarfer Eidaleg ar yr un pryd. Mae yna 100 o rifau a dw i'n ymarfer 25 bob dydd.

2 comments:

Yvonne said...

I find the numbers so difficult to listen to, quickly! I try hard to look at the cash register screen for help.

Emma Reese said...

The numbers must be one of the hardest things to learn in a foreign language till you feel really comfortable.