Wednesday, December 31, 2014

diwedd y flwyddyn

Mae blwyddyn arall wedi mynd! Mwy nag weithiau roedd yn anodd dod o hyd i bynciau ar gyfer y blog gan fy mod i'n byw bywyd braidd yn ddistaw, ond dw i'n fodlon fy mod i wedi parhau i bostio bron bob dydd eleni eto. Mae fy niddordebau a phwyslais wedi newid dros flynyddoedd ers i mi ddechrau'r blog saith mlynedd yn ôl. Mae o'n dal, fodd bynnag, i fod yn rhan bwysig yn fy mywyd er mwyn i mi gadw cysylltiad â'r Gymraeg. Gobeithio i ddal ati eto yn y flwyddyn newydd.

2 comments:

Yvonne said...

Happy New Year! Buon Anno!

Blwyddyn Newydd Dda!

Emma Reese said...

Buon anno anche a te Yvonne!