Sunday, October 25, 2015

adra

Dw i newydd ddod yn ôl o Japan wedi treulio wythnos efo fy mam. Roedd yn wych bwyta ei bwyd blasus, cerdded i bobman, mynd ar wibdaith sydyn ar y trên, popeth yn hawdd a diogel. Ac eto, dw i'n hapus dod adref. Does unman yn debyg i adra, meddai Gwyneth Glyn.

No comments: