Sunday, October 11, 2015

gorau t.llew jones

Awr cyn canmlwyddiant T. Llew, gorffennais ail-ddarllen y llyfr hwn, y gorau ganddo fo yn fy marn i, sef "Corn, Pistol a Chwip." Roeddwn i'n anghofio'r stori erbyn hyn, ac felly roedd yn gyffrous dros ben dilyn siwrnai hir ac anhygoel o galed y Mêl o Lundain i Gaergybi yn y gaeaf yn yr adeg pan adeiladwyd Pont Menai. Roedd y nofel yn ddiddorol o'r dudalen gyntaf i'r diwedd. Hoffwn i ei gweld hi'n cael ei hail-argraffu. (y llun: Nant Ffrancon a hen lôn bost)

No comments: