Monday, October 12, 2015

stori'r hen gapten

Daniel Evans, actor gwych a ddarllenodd y stori hon gan T.Llew am deithiwr a gollodd ei ffordd yn cael llety mewn hen ficerdy ar noswyl Nadolig. Wrth wrando, roeddwn i'n sylwi fy mod i wedi gwrando arni hi o'r blaen ond heb gofio beth oedd hanes y ficer. Stori drist yn hytrach na arswydus ydy hi. Mae gan Gristnogion obaith ar ôl marwolaeth yn ôl addewid Duw. Doedd dim rhaid i'r ficer golli ei galon. Un lletygar ydy o beth bynnag. 

No comments: