Monday, October 26, 2015

japan - siopa

Un o'r pethau pleserus i'w wneud yn Japan ydy cerdded yn hawdd i siopau hyfryd. Es i archfarchnad gyfagos bob dydd i brynu ychydig yn hytrach na llond troli o fwydydd ac ati dwywaith yr wythnos fel bydda i'n ei wneud fel arfer. Es i unwaith efo fy mam ynghyd â fy merch a'i gŵr sydd yn ymweld â Japan yr un pryd.

No comments: