Saturday, October 31, 2015

japan - priodas

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn dal yn Japan tra fy mod i wedi dod yn ôl i Oklahoma. Aethon nhw i briodas ffrind a oedd wedi graddio yn y brifysgol yma. Yn Kanazawa, tref hardd ar ochr arall mynyddoedd Japan cynhaliwyd y briodas, mewn cysegrfa Shinto. Mae nifer o gwplau yn priodi yn steil Shinto yn Japan, ond prin ydy seremoni sydd yn cael ei chynnal mewn cysegrfa go iawn. 

No comments: