Tuesday, October 27, 2015

japan - y nodweddion

Bob tro dw i'n mynd yn ôl i Japan, dw i'n cael fy nharo gan nifer o bethau - glendid, absenoldeb sbwriel ar y strydoedd, trefnusrwydd, trafnidiaeth gyhoeddus effeithiol, bwydydd hyfryd, cwrteisi'r Japaneaidd a mwy. Roedd yn anhygoel gweld merch at y til mewn archfarchnad trin pob peth yn y fasged pe bai e'n drysor iddi. Ces i sioc newydd felly pan es i siopa ddoe; agorodd y ddynes at y til byth ei cheg ond datgan faint ydy'r swm; y fi a ddiolchodd iddi hi.

No comments: