Wednesday, October 7, 2015

woodchuck

Gwelais woodchuck yn ein hiard ni. Dyma'r ail dro, ond y tro hwn, roedd o'n cerdded tuag at y tŷ ac felly roeddwn i'n medru gweld ei wyneb yn glir. Gwelodd o fi'n ceisio tynnu llun ohono fo o'r ffenestr a throi'n ôl, dringo'r ffens a mynd i'r iard dros nesaf. Mae woodchuck yn edrych yn annwyl iawn er bod nhw'n achosi problemau weithiau gan balu tir ger tai. 

No comments: