Wednesday, October 28, 2015

japan - park shakujii

Ymwelais â fy ail ferch sydd yn byw yn Tokyo fel athrawes Saesneg ers mis Mawrth. Roedd yn rhyfedd ei gweld hi yn Japan am y tro cyntaf ers i mi a'r teulu symud i America. Mae hi'n byw mewn ardal ddistaw ond ddim yn bell o ganol y ddinas. Wedi cael pecyn cinio sydyn yn ei fflat clyd, es i efo hi i Barc Shakujii sydd yn lle poblogaidd i'r trigolion. Wrth i ni gerdded yn y parc hyfryd hwnnw, daethon ni ar draws dyn sydd wrthi'n paentio golygfa hardd ar gynfas. Dw i newydd gael gwybod mai artist lleol enwog ydy o.

No comments: