Thursday, February 13, 2020

adnod

Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd,
bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n union.
Diarhebion 3:6

Pa mor aml dw i'n methu cydnabod Duw yn fy mywyd beunyddiol. Mae yna ei addewid y bydd o'n cadw fy llwybrau'n union os bydda i'n ufuddhau iddo. Bydd o'n cyflawni ei addewid bob tro.

No comments: