Friday, February 7, 2020

Roeddwn i'n chwilio ar y we am gwpan arall i fwynhau fy amser coffi, ond doedd dim wedi taro deuddeg. Yna, des i ar draws crochenwaith Pwylaidd. Dyna fo. Roeddwn i ar fin archebu un, ond wedi gweld y byddai'r gost gludiant ar yr un fath ar gyfer y nwyddau llai na $99, penderfynais archebu dau! Maen nhw newydd gyrraedd mewn blwch mawr ymysg môr o blastig swigod aer. Maen nhw'n hardd dros ben. Falch o fedru cefnogi cwmni mewnforio Americanaidd o gystal â chrefftwyr Pwylaidd hefyd.

No comments: