Tuesday, February 4, 2020

ffenestr

Hoffwn i ffenestr sydd yn wynebu'r dwyrain. Does gan fy nhŷ ddim ffenestri ar y wal ddwyreiniol yn anffodus. Dw i'n deffro'n gynnar yn naturiol wrth heneiddio; byddai'n braf medru gweld y wawr o'r ystafell wely. 

No comments: