Wednesday, February 5, 2020

hysbyseb

Mae fy merch ifancaf wrthi'n gweithio fel dylunydd graffig i'w thad a'i chwaer. Dyma un o'i gwaith diweddaraf, sef hysbyseb ar gyfer cwrs reiffl a fydd o'n ei gynnig y mis yma. Ei thad ydy'r model.

No comments: