Friday, February 14, 2020

dydd sant ffolant hapus

Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig Fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. 
1Ioan 4:9

y llun: golwg oddi wrth ffenestr fflat fy merched yn Tokyo

No comments: