Wednesday, February 12, 2020

rhosod cochion


Wedi cael cyfnod poenus gyda'i wraig gyntaf a adawodd yn y diwedd, ail-briododd brawd y gŵr â dynes glên dros ben sawl blwyddyn yn ôl. Falch iawn o weld ei fod o'n ei charu hi'n angerddol. Mae o'n postio'n aml iawn lluniau'r blodau hardd mae o'n prynu iddi drwy'r amser gyda neges hynod o gariadus fel hon:
"Rhosod hardd ar gyfer fy ngwraig hardd, nid dim ond ar Ddydd Sant Ffolant, ond bob dydd. Dw i'n dy garu di â fy holl galon, ddoe, heddiw, ac am byth!"

No comments: