Saturday, February 8, 2020

ffydd joseff

Trwy ffydd y soniodd Joseff, wrth farw, am exodus meibion Israel, a rhoi gorchymyn ynghylch ei esgyrn. - Hebreaid 11:22

Doeddwn i ddim yn deall o'r blaen pam bod Joseff wedi ei ganmol am "roi gorchymyn ynghylch ei esgyrn" yn hytrach nag am ei gampiai rhagorol yn yr Aifft. Roeddwn i'n meddwl mai peth bach oedd ei orchymyn. Dw i'n deall pam rŵan, diolch i bregeth Pastor Paul. Roedd Joseff yn credu'n siŵr y byddai Duw'n mynd â'i bobl allan o'r Aifft at Wlad yr Addewid, ac roedd o eisiau cael ei gladdu yno, nid yn yr Aifft! Dyna ffydd go iawn.

No comments: