Monday, February 3, 2020

mwynhau cwmni fy merch

Mae fy merch ifancaf adref am wythnosau cyn iddi gychwyn cam nesaf ei bywyd. Gall hi fynd yn ôl i'w swydd dymhorol gyda'r theatr mis nesaf, ond mae hi'n meddwl gweithio yn Japan hefyd fel ei ddwy chwaer. (Mae ganddi ddigon o waith bob dydd yn gweithio i'w thad a'i chwaer hynaf fel dylunydd graffig.) Beth bynnag bydd hi'n penderfynu ei wneud cyn hir, dw i'n mwynhau cael ei chwmni ar hyn o bryd, yn yfed te neu wylio cyfres Victoria wrth sipian gwin ar ôl swper gyda'n gilydd er enghraifft.

No comments: