Saturday, February 1, 2020

buddugoliaeth y bobl

Llongyfarchiadau mawr i bobl Brydain. Falch i weld bod nhw'n (neu byddan nhw mewn blwyddyn yn ymarferol) rhydd o'r diwedd rhag crafangau byd-eangwyr ar y chwith. 

No comments: