Monday, October 1, 2007

Mr. Jenkins!

Torrodd un o forthwylion ein piano ni. Daeth dyn i drwsio fo. Ro'n i'n gyffro i gyd achos mai Jenkins oedd enw'r dyn. Mi nes i ofyn iddo oes hynafiad Cymry gynno fo. Oes! Rhyw hanner mil mlynedd yn ôl......

Mi nes i ddysgu gwers Japaneg eto. Sut medra i ddysgu fel y fy myfyriwr yn deall ac yn gwneud cynnydd? Anodd iawn. Dim ond dal ati.

No comments: