Saturday, October 13, 2007

bonjour madame!

Diwrnod mawr ydy hi heddiw achos bod fy merch sy'n 14 oed wedi dechrau ei gwersi Ffrangeg. Miss P. ydy ei thiwtor. Mae hi'n darllen ei Beibl ac yn gweddio'n Ffrangeg, meddai. Roedd yn genades i Ffrainc am 38 mlynedd. Mae hi wedi ymddeol erbyn hyn ac yn hapus dysgu Ffrangeg i fy merch a chael cyfle i ddefnyddio'r iaith.

Mi ddysgodd hi'r gwyddorau, rhifau (1 - 79,) cyfarchion syml fel "Bonjour Madame. Comment allez vous?" ac ati. Dw i mor falch â hi er mod i ddim eisiau dysgu Ffrangeg ar y hyn o bryd. Mi fedra i gydymdeimlo â hi. Mi faswn i'n gyffro i gyd taswn i'n cael mynd i wersi Cymraeg.

No comments: