Wednesday, October 31, 2007

gwers japaneg

Gwers Japaneg arall heddiw. Mae Ron, fy myfyriwr wedi bod yn ysu am fynd i Japan eto. Ac rwan, ceith o fynd flwyddyn nesa. Bydd o'n mynd efo'i ffrind, bachgen o Japan sy wedi graddio yn y brifysgol leol ac yn dal i fyw fan ma. Byddan nhw'n ymweld eu ffrindiau yma ac acw am bythefnos. Mae o wrth ei fodd.

S'gynno fo unrhyw berthynas yn Japan ond mae o'n hoff iawn o Japan a'r bobl. Mae 'na tua 150 o fyfyriwyr Japaneaidd yn y dre ac mae pawb yn ei nabod o. Fo sy'n mynd â nhw i'r maes awyr ac yn eu casglu bron bob tro. A fo sy'n mynd â nhw i Wal-Mart bob wythnos.

Mae hi wedi bod yn anodd iawn iddo ddysgu iaith arall, yn enwedig yr iaith mor anodd â Japaneg. Ond mae o'n mwynhau dysgu o leia ac dw i'n falch.

No comments: