Friday, October 5, 2007

gair newydd 2

Mi ddes i ar draws gair newydd arall diddorol bore ma.

aralleirio

Dw i erioed wedi gweld y gair o'r blaen ond rhywsut neu gilydd medra i ddyfalu'r ystyr hon.

arall + eirio (geiriau) = other words : paraphrase!

Mae Blodwen Jones wedi profi'n iawn unwaith eto. "Mae'r Gymraeg mor 'logical' weithiau."

No comments: